تبلیغات
حــــــامیان و دلــــــباخـــتگان ولایت - پایان افسانه ی سبورجیان!!!
نقدوبرسی وهابیت و بهایت و مهدوییت و ولایت وشیطان پرستی ومدعیان دروغین وفتنه های اسرائیل و فراماسونری

 


همان گونه كه می دانیم، در طی سال های اخیر، دشمنان نظام از روش های مختلفی برای ترور شخصیتی شخصیت های برجسته ی نظام استفاده كرده اند. در انتخابات اخیر و كمی قبل از آن نیز رییس جمهور كشورمان یعنی آقای دكتر احمدی نژاد، از طرف دشمنان و مخالفان نظام، مورد هجمه ی وسیع قرار گرفتند. برای مثال، دشمنان و مخالفان نظام از كیفیت پایین یكی از تصاویر مربوط به شناسنامه ی دكتر احمدی نژاد سوء استفاده كرده و ادعا كرده اند كه نام خانوادگی آقای دكتر احمدی نژاد در ابتدا « سبورجیان » بوده است و در ادامه ی این ادعاها بیان كردند كه سبورجیان یك نام خانوادگی یهودی می باشد و احتمالاً خانواده ی دكتر احمدی نژاد در ابتدا یهودی بوده اند و تغییر دین داده اند!!! 

 

عكس معروفی كه در سایت های مربوط به مخالفان نظام، به وفور مورد استفاده قرار گرفته و دشمنان ایران اسلامی، مطابق آن ادعا كرده اند كه نام خانوادگی قبلی آقای دكتر احمدی نژاد « سبورجیان » بوده است. 

 

این شایعه به قدری رواج یافت كه در حال حاضر نیز با Search عبارت « سبورجیان » در Google، ملاحظه می گردد كه صفحه ی اول Google تماماً به سایت هایی مربوط می شود كه به این شایعه دامن زده اند:

 

 

 

 

برای دیدن تصویر بزرگ روی آن کلیک کنید 

 

این شایعه به تدریج رواج یافت و به آن پر و بال نیز داده شد و در سطحی وسیع در اینترنت انتشار یافت، تا جایی كه كمتر كسی ممكن است اهل اینترنت باشد و این شایعه را نشنیده باشد.

 

در مقاله ی قبلی كه با عنوان « فرافكنی جنبش سبز ماسونی در فراماسون دانستن دكتر احمدی نژاد » خدمت خوانندگان محترم ارایه شد، به این مسئله اشاره گردید كه حتی اسناد مربوط به جنایتكاران جنبش سبز و یاران غربیشان در زمینه ی نام خانوادگی قبلی آقای احمدی نژاد و انتساب این نام به یهودیان، ناقص و غلط بوده است. البته در همان مقاله، شواهد مربوط به دروغ بودن این ادعاها ارایه گردید، اما نكته ای كه باعث بهت مضاعف ما شد، مشاهده ی تصویر دیگری از شناسنامه ی دكتر احمدی نژاد بود كه نشان داد ادعای دشمنان نظام در این رابطه تا چه حد گزاف بوده است!!!

 

بعد از ذكر تعدادی از دروغ ها و اسناد ادعایی از سوی دشمنان نظام پیرامون ارتباط دكتر احمدی نژاد و فراماسونری، تصویر جدیدی از شناسنامه ی دكتر احمدی نژاد به دست آمد كه این تصویر نكات جالبی را آشكار می نماید. این تصویر و اسناد دیگری كه خدمتتان ارایه می شود، نشان می دهد كه افسانه ی « سبورجیان » كه سایت های معاند نظام پیرامون نام خانوادگی دكتر احمدی نژاد ارایه می كردند، از اساس دروغ بوده است و نام خانوادگی ایشان قبل از تغییر، « صباغیان » بوده است، نه « سبورجیان »!!! البته اگر دوستان خواننده ی وبسایت به خاطر داشته باشند، در مقاله ی « فرافكنی جنبش سبز ماسونی در فراماسون دانستن دكتر احمدی نژاد » نیز ذكر كردیم كه نام خانوادگی قبلی دكتر احمدی نژاد در عكس مربوط به شناسنامه ی ایشان، چندان واضح نمی باشد، اما این اسم ممكن است « سبورجیان » یا « صباغیان » باشد. اما تصویر زیر به وضوح نشان می دهد كه نام خانوادگی قبلی آقای دكتر احمدی نژاد، « صباغیان » بوده است: (به خوانندگان عزیز  توصیه می كنیم كه این تصاویر را بر روی كامپیوتر خود Save كرده و با Zoom كردن آن، تصاویر را به دقت مورد بررسی قرار دهند): 

 

 

تصویری كه وضوح و Resolution بالاتری از شناسنامه ی آقای دكتر احمدی نژاد را به نمایش می گذارد.  

 

 

 

 

تصویری كه وضوح و Resolution بالاتری از شناسنامه ی آقای دكتر احمدی نژاد را به نمایش می گذارد. 

 

اما موضوع موقعی جالب تر شد كه مجدداً به یكی از مقالات روزنامه ی گاردین با عنوان « Ahmadinejad has no Jewish Roots. » مراجعه كردیم و آن را مجدداً مورد بررسی قرار دادیم كه نكته ای عجیب را در رابطه با مقاله ی روزنامه ی گاردین یافتیم. 

 

همانگونه كه خوانندگان عزیز وبسایت مستحضرند و ما نیز در مقاله ی « فرافكنی جنبش سبز ماسونی در فراماسون دانستن دكتر احمدی نژاد » به آن اشاره كردیم، روزنامه ی گاردین خود از جمله روزنامه هایی بود كه در ابتدا به همراه روزنامه های شایعه پراكن دیگر همچون العربیه، به شایعه ی دروغ  یهودی بودن دكتر احمدی نژاد دامن زد و نام خانوادگی قبلی ایشان را « سبورجیان » نامید، اما همین روزنامه چند هفته بعد از توفیق خود در انتشار شایعه ی مذكور، مقاله ی دیگری با عنوان « Ahmadinejad has no Jewish Roots. » را منتشر ساخت و در طی آن ذكر كرد كه خبر قبلی مبنی بر یهودی بودن دكتر احمدی نژاد صحیح نبوده و خبرنگار این روزنامه كه برای تحقیق به روستای زادگاه دكتر احمدی نژاد مراجعه كرده بود، دریافت كه خبر مربوط به یهودی بودن اصل و ریشه ی رییس جمهور ایران دروغ بوده و نام خانوادگی قبلی آقای دكتر احمدی نژاد، نامی با مسما بوده و معنی آن « رنگرز » یا به قول این روزنامه « Thread Painter » می باشد:

 

 

مقاله ی روزنامه ی گاردین با عنوان « Ahmadinejad has no Jewish Roots. » كه در طی آن، این روزنامه ادعای قبلی خود را مبنی بر یهودی بودن اصل و ریشه آقای دكتر احمدی نژاد، تكذیب كرده و ذكر كرده كه معنای نام خانوادگی قبلی آقای دكتر احمدی نژاد كه قبلاً از سوی این روزنامه « سبورجیان » عنوان شده بود، عبارت « رنگرز » یا « Thread Painter » می باشد.   

 

 

مقاله ی روزنامه ی گاردین با عنوان « Ahmadinejad has no Jewish Roots. » كه در طی آن، این روزنامه ادعای قبلی خود را مبنی بر یهودی بودن اصل و ریشه آقای دكتر احمدی نژاد، تكذیب كرده و ذكر كرده كه معنای نام خانوادگی قبلی آقای دكتر احمدی نژاد كه قبلاً از سوی این روزنامه « سبورجیان » عنوان شده بود، عبارت « رنگرز » یا « Thread Painter » می باشد.  

 

 آدرس اینترنتی صفحه ی مذكور:

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/oct/05/mahmoud-ahmadinejad-jewish-family

 

اما این روزنامه در حركتی منافقانه و زیركانه بیان نكرد كه اصولاً نام خانوادگی قبلی آقای دكتر احمدی نژاد از ابتدا « سبورجیان » نبوده، بلكه « صباغیان » بوده است! در واقع عبارت « رنگرز » یا « Thread Painter » كه روزنامه ی « گاردین » به آن اشاره كرده است، معنای كلمه ی « صباغیان » می باشد، نه « سبورجیان »!!! در تصاویر زیر، معنای كلمه ی « صباغ » را در فرهنگ فارسی عمید، منتشر شده از سوی انتشارات امیركبیر به سال 1374 هجری شمسی ملاحظه می فرمایید: 

 

 

معنای كلمه ی صباغ : « رنگرز » در فرهنگ لغت عمید.

 

 

 

 

معنای كلمه ی صباغ : « رنگرز » و صبغه : « رنگ » در فرهنگ لغت عمید.

با دقت در تصاویر فوق، در می یابیم كه اصلاً ادعای رسانه های خارجی و عمال داخلی آن ها مبنی بر اینكه نام خانوادگی قبلی آقای دكتر احمدی نژاد، « سبورجیان » بوده است، از ابتدا دروغ و غلط بوده و نام خانوادگی ایشان در ابتدا « صباغیان » به معنای « رنگرز » بوده است. اما نكته ی جالب اینكه خبرنگار روزنامه ی « گاردین » بعد از انتشار خبر دروغین این روزنامه مبنی بر یهودی بودن آقای دكتر احمدی نژاد و این مسئله كه نام خانوادگی قبلی ایشان « سبورجیان » بوده است، با بررسی های بیشتر متوجه شد كه این ادعا از اساس دروغ می باشد و نام خانوادگی قبلی ایشان از ابتدا « صباغیان » به معنای « رنگرز » بوده است، نه « سبورجیان »!!! این خبرنگار برای جلوگیری از بروز رسوایی بیشتر در زمینه ی این خبر دروغ، مقاله ی تكمیلی در این زمینه با عنوان  « Ahmadinejad has no Jewish Roots. » را منتشر ساخت تا بتواند جلوی این افتضاح خبری را بگیرد. اما باز هم در این مقاله ی تكمیلی شیطنت به خرج داده و تنها به این مسئله اشاره كرده است كه معنای نام خانوادگی قبلی آقای دكتر احمدی نژاد « رنگرز » بوده است و نام خانوادگی قبلی ایشان ربطی به یهودیان ندارد. اما این مقاله اصلاً اشاره به این مسئله ننموده كه « رنگرز » معنی عبارت « صباغیان » می باشد نه « سبورجیان » و نام خانوادگی دكتر احمدی نژاد در ابتدا « صباغیان » بوده است!!! بدین ترتیب و با توجه در عكس جدید و با كیفیت تر شناسنامه ی دكتر احمدی نژاد و توضیح مقاله ی روزنامه ی گاردین مبنی بر این كه معنای نام خانوادگی قبلی آقای دكتر احمدی نژاد « رنگرز » می باشد، در می یابیم كه نام خانوادگی قبلی آقای دكتر احمدی نژاد، « صباغیان » بوده است، نه « سبورجیان »!!! در واقع این همه هیاهوی رسانه های معاند نظام پیرامون نام خانوادگی قبلی آقای دكتر احمدی نژاد و عبارت « سبورجیان »، افسانه ای بیش نبوده و این جنجال ها بر سر هیچ بوده است.اما سوالی كه همواره در سایت های معاند نظام مطرح می شد و در طی آن ادعا می گردید كه تغییر نام خانوادگی آقای دكتر احمدی نژاد به منظور فرار از افشای ریشه ی یهودی ایشان!!! صورت گرفته است، این سوال بود كه اصولاً چرا باید آقای دكتر احمدی نژاد، نام خانوادگی قبلی خود را تغییر داده باشند؟این سوال كه با ژست روشنفكر مآبانه ی مطرح كنندگان آن همراه می شده است، به سهولت قابل پاسخگویی است. در واقع ملاحظه ی مجدد تصاویر مربوط به معنای عبارت « صباغیان » در فرهنگ عمید، نشان می دهد كه پدر آقای دكتر احمدی نژاد، با تغییر نام خانوادگی قبلی خود، بهترین كار ممكن را در این زمینه انجام دادند. چرا كه عبارت « صباغیان » یا « رنگرز » كه از شغل آبا و اجدادی اجداد دكتر احمدی نژاد اقتباس شده است و این شغل تا زمان پدربزرگ ایشان امتداد یافته است، معنای دومی نیز دارد كه چندان برازنده نیست. با توجه به این معنای دوم كلمه ی « صباغیان »، پدر آقای دكتر احمدی نژاد با تغییر نام خانوادگی قبلی خود به نام خانوادگی جدید كه تنها یك معنا و آن هم معنایی كاملاً مثبت دارد، بهترین كار ممكن را در این زمینه انجام دادند. معانی اصلی و فرعی عبارت « صباغیان » را در فرهنگ لغت عمید ملاحظه می فرمایید:

 

 

 

معانی اصلی و فرعی عبارت « صباغیان » 

البته ما می دانیم كه دشمنان نظام با این اسناد و مدارك نیز دست از دروغ پراكنی و دشمنی با اسلام و انقلاب برنخواهند داشت و چه بسا دروغی دیگر بر دروغ های قبلی خود خواهند افزود و به دروغ ها و استهزاهایشان ادامه خواهند داد، اما این مقاله نگاشته شد تا حجت بر این یاوه گویان تمام شود. بدین ترتیب همانگونه كه ملاحظه فرمودید، دشمنان نظام اسلامی، در طی دو سال اخیر از یك تصویر بی كیفیت سوء استفاده كرده و با تكیه بر آن افسانه ای خیالی با عنوان افسانه ی « سبورجیان » را رقم زدند و به آن پر و بال دادند تا آن را به عنوان پتكی بر سر نظام جمهوری اسلامی ایران بكوبند. اما به لطف خدا این توطئه نیز ناكام ماند و هر چند كمی دیر، اما به هر حال در زمانی مناسب، دروغ بودن این توطئه و باطل بودن آن از اساس، اثبات و افشا گردید. متاسفانه رخوت و سستی بسیاری از وبسایت ها و وبلاگ های مذهبی نیز مزید بر علت شد و عدم تحقیق مناسب و عدم پاسخگویی مناسب از سوی این وبسایت ها و وبلاگ ها به این شبهه، موجب شد تا این ادعا پر و بال بگیرد.  به لطف خدا و با هدایت خداوند متعال، یكی دیگر از جنایات و دروغ های دشمنان خارجی نظام و عمال داخلی آن ها افشا گردید. گرچه كشف ابعاد مختلف این توطئه، كمی با تاخیر مواجه گردید و این اسناد اخیراً توسط وبسایت « وعده ی صادق » مكشوف شد، اما به هر حال، مجدداً این مسئله با موشكافی بیشتر مورد بررسی قرار گرفت تا از یك سو برای همیشه پرونده ی افسانه ی « سبورجیان » بسته شود و از سوی دیگر این فتنه و این افسانه ی دروغین، درسی برای خوانندگان محترم باشد تا این عزیزان بدانند كه در هنگام شدید شدن فتنه ها و هیاهوهای فتنه گران، تا چه حد ممكن است حقایق وارونه گردد و دروغ ها موجه جلوه داده شود. تعداد زیادی از مسلمانان و شیعیان در جریان این فتنه ها غربال شده و عده ی زیادی نیز مردود می گردند. پس چه خوب است كه در جریان بروز فتنه ها، با چشم باز به بررسی همه ی جوانب پرداخته و راست و دروغ را كشف نموده و با تمسك به ولایت و پرهیز از تحركات احساسی و غیر منطقی، از افتادن در ورطه ی هلاكت خودداری نماییم. شاید افسانه ی « سبورجیان »‌كه پرونده ی آن اكنون خاتمه یافت، درس بزرگی برای فتنه های آینده به ما بدهد.

 

ان شاء الله خداوند متعال به همه ی مسلمین بصیرت و آگاهی عطا فرماید. 

خادم الامام (عج) –وعده صادق  - اسفند ماه
طبقه بندی: سیاسی،  فتنه های قوم بنی اسریئل، 
نگارش در تاریخ جمعه 21 اسفند 1388 توسط میثم کریمی | نظرات ()
درباره وبلاگ

بسم رب الحســــــین
سلام :من میثم از حامیان ولایت در جهت حمایت ازولایت علی ابن ابیطالب(ع) ورسوایی هرچه بیشتر وهابیت و فرقه های نوظهور ورضایت امام زمان اقدام به راه اندازی این وبلاگ کردم
تقدیم به روح بلند شهدا امام شهداو مرزبان ولایت علوی ((علامه سید مرتضی عسگری))

پست الکترونیک
تماس با مدیر
موضوعات
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نظر سنجی
اطلاعات وبلاگ حامیان ودلباختگان ولایت درچه سطحی استنویسندگان
پیوند ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


m-emamali.blogfa.com

..............